De opkomst van het freelancen!

De opkomst van het freelancen heeft een hele tijd terug zijn intreden gemaakt. Freelancers bestaan ​​al lang voordat de term ‘millennial’ ooit het daglicht zag. Vroeger in de 19e eeuw waren freelancers namelijk huursoldaten die hun diensten aan de hoogste bieder verkochten. De term werd populairder met de opkomst van internet. Nog steeds bieden freelancers hun diensten aan voor een vooraf overeengekomen tarief.

Verschil freelancer en zzp’er

Een freelancer en zzp’er (zelfstandige zonder personeel) zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden. Eigenlijk betekenen ze hetzelfde. Rechtsvormen zijn het niet, maar wel algemeen geaccepteerde en gebruikte termen. Je voert opdrachten zelfstandig uit, je onderneemt zelf en bent dus niet in loondienst. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? Een zzp’er is eigenlijk een freelancer en andersom. De vorm van ondernemen is hetzelfde, namelijk zonder personeel. Je beschikt over een btw nummer en wordt door belasting aangemerkt als ondernemer. Afhankelijk van de branche kan de ene term vaker gebruikt worden dan de ander, zo is zzp in bouw populairder dan freelance.

Een nieuw millennium, een helemaal nieuwe mentaliteit

In de jaren zeventig, tachtig en negentig, bestond freelancen wel maar was het een beetje ongebruikelijk. De echte groei in het freelancen kwam pas echt op gang te komen rond de millenniumwisseling. Steeds meer mensen raakte getriggerd door ondernemerschap en je eigen baas zijn. De vrijheid van flexibele of parttime werktijden werden wenselijk en haalbaar. Het aantal opdrachtgevers dat gebruik ging maken van freelancers schoot omhoog. Freelancers boden voornamelijk hun “unieke” skills aan bij verschillende bedrijven.

Internet als aanjager

De mogelijkheden van internet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen speelde duidelijk een grote rol bij de opkomst van een steeds jongere groep freelancers. Bedrijven hebben ook veel gebruik gemaakt van on-demand krachten – vooral in onzekere tijden. Steeds vaker konden freelancers bijspringen op “piek en ziek” momenten. Ook voor jonge mensen werd het aantrekkelijk om voor zichzelf te beginnen, omdat het veel voldoening en vrijheid geeft. Door het flexibele karakter van freelancen konden zowel de freelancers zelf als de bedrijven floreren.

De online marktplaats als “gamechanger”

Voorheen leunden freelancers sterk op hun eigen netwerk en mond-tot-mondreclame. De opkomst van online marktplaatsen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het gemakkelijker maken voor freelancers en opdrachtgevers om met elkaar te vinden. Zij kunnen eenvoudig een online profiel maken en onderling de afspraken overeenkomen. Het freelancen wordt vandaag de dag gezien als een gevestigde route om aan je eigen profiel te werken en is vaak een opstap naar fulltime ondernemerschap.

De perfecte reddingsboei voor bedrijven

Naarmate de freelancer cultuur is gegroeid, is de houding van bedrijven ook aangepast om wendbaarder en flexibeler te worden. In de afgelopen tien jaar is alles in de richting gegaan van het werken in projecten. Deze verandering in houding heeft ertoe geleid dat bedrijven meer openstaan ​​voor het werken met freelancers, zonder ze ooit persoonlijk te ontmoeten. Ze krijgen door reviews en ratings een goed beeld bij de te verwachten resultaten. Dus hoe redden freelancers kleine bedrijven? Welnu, we worden opnieuw geconfronteerd met een nieuwe periode van enorme onzekerheid nu het Coronavirus en lockdown-maatregelen die Nederland in hun greep houden. Bedrijven zijn hierdoor gedwongen om te gaan bezuinigen. Waar bedrijven ooit dure bemiddelings-of uitzendbureaus in huurden, wenden ze zich nu tot meer kostenefficiënte alternatieven. Een van de alternatieven voor deze bureaus is werken met een groep freelancers tegen een veel goedkoper en flexibel tarief. Tegen vooraf overeengekomen tarieven worden duidelijk omschreven klussen geklaard. Dit betekent uiteindelijk dat bedrijven betalen voor wat ze nodig hebben, wanneer ze het nodig hebben.

Hoe zien wij de toekomst van de freelance-economie?

“Ons geloof blijft hetzelfde; dat de freelance-economie kan floreren in onzekere tijden, dankzij de flexibiliteit en het on-demand karakter van deze branche. “Eén ding lijkt zeker: deze freelance platform economie zal blijven groeien. Wij hebben voor het komende jaar de focus op verbetering van sociale zekerheden in deze klus economie. We bieden al aansprakelijksverzekering en pensioen, dit aanbod willen we verder uitbreiden om zo freelancers steeds breder te voorzien in aanvullende behoeften.

Share: