Uitgelichte afbeelding voor de blog platform voor freelancers. Jonge man die achter zijn pc zit. Afbeelding is puur decoratief.

Waarin verschilt Jobner als online platform voor freelancers ten opzichte van een traditioneel uitzendbureau? 


Ons wordt regelmatig de vraag gesteld: “Zijn jullie een online uitzendbureau?” Het antwoord daarop is nee, maar wij snappen de vraag wel. Wij brengen tenslotte freelancers, werkzoekende en zakelijke ‘opdrachtgevers’ bij elkaar op het platform. Daarmee voorzien we in de vraag naar flexibel werk.

In dit stuk nemen wij jullie mee in de verschillen en overeenkomsten in ‘bemiddelingsactiviteiten’ van ons als platform voor freelancers en een traditioneel uitzendbureau. Laten we beginnen met de status van de werkende. Daarin verschillen wij aanzienlijk van elkaar. Jobner werkt enkel met freelancers/zzp’ers, zelfstandigen dus. Daarentegen werkt het uitzendbureau met uitzendkrachten, waarvan het uitzendbureau de werkgever is.

Online platform voor freelancers

Als online platform voor freelancers maken wij gebruik van online tooling. Alle activiteiten vinden plaats in onze mobile apps en web dashboards. Binnen die omgevingen zijn zowel opdrachtgevers als alle freelancers actief met eigen profielen en daar vindt dus ook het matchingsproces plaats. Dat alles zonder tussenkomst van een menselijke intercedent, zoals bij uitzendbureaus wel het geval is. Binnen ons platform kunnen opdrachtgevers en freelancers elkaar vinden, beoordelen en de gehele transactie, incl. facturatie en betaling, afhandelen. 

Online platform voor freelancers versus uitzendbureaus

Als platform en uitzendbureau lossen wij hetzelfde probleem op. Namelijk, het bij elkaar brengen van werkzoekende en opdrachtgevers.

De manier waarop de match ontstaat verschilt wel degelijk. Waar bij het uitzendbureau de intercedent de klant ontzorgt in het vinden van de juiste werkende, bieden wij een online omgeving waar de opdrachtgever een opdracht plaatst en de freelancer zichzelf kan aanmelden. De freelancer treedt dus direct in contact met de opdrachtgever. Zo houden wij het proces transparant, efficiënt en financieel aantrekkelijk. Klik hier voor onze tarieven.

Als de samenwerking met de freelancer bevalt, dan maak je als opdrachtgever een favorietenpool aan. Zo plan je nog sneller je favorieten in. Dit zorgt voor veel flexibiliteit en autonomie bij jou als opdrachtgever en freelancer. Als opdrachtgever heb je zelf 24/7 de regie over uitstaande opdrachten en het contact met de (favoriete) freelancers. In plaats van dat je afhankelijk bent van de opvolging van een intercedent die zorg moet dragen voor de totstandkoming van de match.

Wij stellen jou als opdrachtgever dus in staat om 24/7 zelf je beste match te maken, af te handelen en te controleren.

Verschil in overeenkomsten

Voor iedere overeengekomen match genereert het platform voor freelancers automatisch een overeenkomst. Daarin staan de afspraken die jij als opdrachtgever bent overeengekomen met de freelancer. Net als het uitzendbureau genereren wij die overeenkomst. Wij werken met een modelovereenkomst en het uitzendbureau werkt met een uitzendovereenkomst. Die laatste is onderworpen aan de CAO van het uitzendbureau en/of die van een uitzendklant.

Een uitzendbureau werkt dus volgens de geldende CAO. Dit resulteert o.a. in vastgestelde beloningen. Freelancers zijn zelfstandig en vrij om een eigen uurtarief te bepalen. Freelancers kunnen bij hun aanmelding op een job een tegenbod meesturen. Zo is een freelancer in staat zijn eigen tarief te bepalen. Wij hanteren op het platform voor freelancers een ondergrens van € 17,50,- per uur.

Verzekering en sociale zekerheden

Voor freelancers geldt er geen plicht tot het afsluiten van verzekeringen en sociale zekerheden. Freelancers bepalen zelf of zij hier maatregelen voor treffen. Als freelance platform adviseren wij freelancers een arbeidsongeschiktheidsverzekering en aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en een pensioenregeling te treffen. Verschillende onafhankelijke partners zijn hiervoor aangesloten op het platform.

Uitzendkrachten daarentegen zijn in dienst bij het uitzendbureau en hebben daarbij, op basis van hun cao, recht op bepaalde verzekeringen en vergoedingen. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheid, ziekteverlof, vakantiegeld, WW en ouderschapsverlof. 

Flexibiliteit


Freelance platform

Zekerheid en flexibiliteit gaan twee kanten op. Als opdrachtgever verwacht je van een freelancer dat de geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. En als freelancer reken je op de geplande werkzaamheden en de daarbij komende vergoeding. Bij het aanmaken van een job bepaal je als opdrachtgever zelf het tarief, het aantal uur dat nodig is en je selecteert een annuleringstermijn van 24, 48 of 72 uur. Tot aan dat termijn ben je vrij om kosteloos op- en af te schakelen. Als freelancer accepteer je dit termijn als voorwaarde voor de job. Cancel je de job als opdrachtgever na het annuleringstermijn, dan heeft de freelancer recht op 50% van de geplande verdiensten. Cancelt een freelancer de klus na het annuleringstermijn? Dan is deze verplicht om vervanging te regelen. Gebeurt dit niet, dan ontvangt de freelancer een no-show op zijn profiel.

Uitzendbureau

Werk je met uitzendkrachten? Dan krijg je te maken met het fasensysteem van de uitzend CAO. De fase waarin de uitzendkracht zich bevindt is afhankelijk van het aantal weken dat deze persoon voor het uitzendbureau werkt. Naarmate de uitzendkracht langer voor het uitzendbureau werkt, bouwt deze meer rechten en meer zekerheid op. Het fasensysteem is onderverdeeld in drie fasen: A, B en C.

Op het moment dat een uitzendkracht bij een uitzendbureau in de A-fase zit (eerste 78 weken), zijn er weinig beperkingen om een werkende flexibel in te zetten. Wel moet je er rekening mee houden dat de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) van toepassing is. Deze geeft aan dat een uitzendkracht voor minimaal 3 uur moet worden ingezet. Wijzigt er iets, dan moet dit ten minste vier dagen van tevoren gecommuniceerd worden. Gebeurt dit niet? Dan hoeft de uitzendkracht hier geen gehoor aan te geven (kan verschillen per CAO) en behoudt deze het recht op loon over de afgesproken werkzaamheden.

Na 12 gewerkte maanden moet de opdrachtgever de uitzendkracht in de dertiende maand een schriftelijk of elektronisch aanbod doen. Dit is vaak voor het gemiddelde aantal uren dat de medewerker in het jaar ervoor heeft gewerkt. Op het moment dat een uitzendkracht in fase B of C komt, zijn er zowel vanuit de opdrachtgever van de uitzendkracht als vanuit de kant van het uitzendbureau beperkingen in deze flexibiliteit.

Als opdrachtgever bepaal je dus zelf de mate van flexibiliteit die past bij jouw business.

Wil je meer weten over de verschillen tussen Jobner en een uitzendbureau? En ben je benieuwd wat het beste bij jouw onderneming past? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over Jobner. Of ontdek zelf hoe jij op ons platform voor freelancers aan de slag kunt en in contact komt met duizenden freelancers. Je kunt je gratis aanmelden via ons dashboard.