Ongevallen

Met de ongevallenverzekering ben je automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens of onderweg naar jouw jobs via Jobner.

  • Ontvang een eenmalige som geld wanneer je blijvend invalide raakt of overlijdt.
  • Verzekerd voor blijvende invaliditeit, omscholingskosten, onjuiste medische behandelingen, schade aan persoonlijke eigendommen en ziekenhuisverblijf.
  • De verzekering geldt niet wanneer er alcohol of geweld in het spel zijn of wanneer het ongeval buiten werk- en reistijd valt.
Claim indienen

Aansprakelijkheid

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je tijdens jouw jobs via Jobner automatisch verzekerd voor de schade aan personen en producten.

  • Verzekerd voor schade aan andermans spullen of spullen waarmee je werkt (opzicht).
  • Verzekerd wanneer je schade toebrengt aan personen (letselschade).
  • De verzekering dekt geen schade aan eigen spullen of schade die met opzet of met een motorrijtuig is aangericht.

 

Claim indienen

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Met deze verzekering ben je verzekerd wanneer je tijdelijk niet in staat bent om te werken. Hierbij geldt een wachttijd van 4 weken en een duur van maximaal 2 jaar.

  • Verzekerd wanneer arbeidsongeschikt door ziekte, een ongeval, een overlijden (rouwverlof) of geboorte/adoptie (ouderschapsverlof).
  • Let op! Pas na 10 gewerkte shifts waarbij jouw laatste shift niet langer dan 3 maanden geleden is kun je een claim indienen voor arbeidsongeschiktheid.
  • De verzekering geldt niet wanneer er alcohol of geweld in het spel zijn en je hierdoor arbeidsongeschikt raakt.
Claim indienen