Vaker met dezelfde Jobners werken, is dit mogelijk?

Het is mogelijk om vaker met dezelfde freelancers of verloners te werken. Freelancers mogen per jaar maximaal 660 uur bij één opdrachtgever werken. Voor verloners is het aantal uur bij dezelfde opdrachtgever onbeperkt. Ben je onderling een shift overeengekomen en vergeten deze te bevestigen via het platform, dan is het mogelijk om achteraf de gewerkte uren alsnog door te geven. Neem in dat geval contact met ons op.