Heb ik een KVK-nummer nodig als freelancer?

Je wilt gaan freelancen, super leuk! Nu vraag je je wellicht af of je je daarvoor moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK) en in bezit moet zijn van een KVK-nummer. In dit artikel geven we het antwoord op deze vragen.

Als freelancer hoef je je niet per se in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. In sommige gevallen kunnen “startende ondernemingen” zich zelfs niet eens inschrijven in het Handelsregister. Hieronder vallen bijvoorbeeld eenmanszaken met activiteiten die volgens de KVK niet gelden als onderneming. Als freelancer hoef je dan ook niet per se in het bezit te zijn van een KVK-nummer, maar wel van een btw-identificatienummer (btw-id). Een btw-id kun je aanvragen middels het OSO formulier. Hierover vind je hier meer informatie.

Als je veel als freelancer werkt is het meestal wel aantrekkelijk om een KVK-nummer aan te vragen. Je komt sneller in aanmerking voor fiscale voordelen zoals de zelfstandigenaftrek en het straalt uit dat je een serieus bedrijf runt. Klik hier voor meer informatie omtrent het aanvragen van een KVK-nummer.

Mocht je nog vragen hebben over het freelancen via Jobner, check dan onze helpdesk of neem contact met ons op. We zijn bereikbaar via WhatsApp, per mail of telefonisch via 085 00 43 220.