Een modelovereenkomst, wat houdt dit in?

Een modelovereenkomst houdt het volgende in. Het is belangrijk dat de Belastingdienst en het UWV de werkrelatie tussen de freelancer of verloner en de opdrachtgever op de juiste manier beschouwd. Voor iedere overeengekomen shift genereren wij daarom automatisch een modelovereenkomst. Deze is gebaseerd op een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst (nummer 9091568203). In deze modelovereenkomst worden de afspraken vastgelegd die jullie overeen zijn gekomen, denk daarbij onder andere aan de; opdracht; datum en tijd; locatie; verdiensten. Je vindt de modelovereenkomst terug onder de shifts die zijn goedgekeurd.