Wat gebeurt er als ik schade maak bij een opdrachtgever?

Eén van de risico’s die je loopt is het veroorzaken van schade tijdens je werk. Als je schade toebrengt aan anderen of aan eigendommen van anderen kan je daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je jezelf in tegen de financiële gevolgen van schadeclaims. NoRisk heeft speciaal voor freelancers die gebruik maken van Jobner een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering samengesteld. (Je moet een btw-nummer hebben voor het afsluiten van deze verzekering.) Wil je een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten? Klik dan hier.