Mag ik als minderjarige freelancen?

De minimale leeftijd om te mogen starten met freelancen is 16 jaar. Ben je 16 of 17 jaar, dan heb je toestemming nodig van je ouders/verzorgers.

Download onze app