PRIVACY VERKLARING

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je het Jobner platform gebruikt en/of je inschrijft bij het Jobner platform en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt, wie de gegevens mag verwerken en hoe lang we deze bewaren. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy verklaring is van toepassing op alle diensten van Jobner b.v. (hierna: Jobner). Je dient je ervan bewust te zijn dat Jobner niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Jobner respecteert de privacy van alle bezoekers van haar Jobner platform en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Jobner handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van het Jobner platform te gebruiken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy verklaring.

GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN:

Wanneer je je inschrijft via het Jobner platform en/of aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van het Jobner platform en/of die van een derde partij.

In het kader van de dienstverlening legt Jobner gegevens vast in het Jobner platform ten behoeve van het gebruik door Jobner en in deze Privacy verklaring genoemde derden.

De volgende gegevens kunnen vastgelegd worden:

Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy verklaring.

De bovenstaande gegevens worden vastgelegd omwille van:

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

Indien je bezwaar hebt tegen het verstrekken van je gegevens aan derden dan raden wij je aan om je account op te zeggen. Deze optie vind je onder: Instellingen > account.

TOEGANG TOT DE GEGEVENS ANDERS DAN DOOR VERSTREKKING:

Jobner gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van het Jobner platform. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

Jobner kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) Nas Groep B.V. en Jobner zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS:

Jobner legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel.

VERANDERINGEN:

Deze Privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op het Jobner platform. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van het Jobner platform kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy verklaring te raadplegen.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS:

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan Jobner is verstrekt. Jobner zal de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

BEWAARTERMIJN

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor jij je gegevens hebt verstrekt. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. De bewaartermijnen die wij hanteren, staan opgenomen het bewaartermijnenbeleid van Jobner. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.

AANSPRAKELIJKHEID:

Het Jobner platform bevat links naar andere internetsites. Jobner is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je het Jobner platform verlaat en om de Privacy verklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van het Jobner platform.

Jobner is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op het Jobner platform. Evenmin is Jobner verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot het Jobner platform. Jobner is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van het Jobner platform te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Jobner doet alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Het Jobner platform maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat het Jobner platform goed werkt en gebruiksvriendelijk is. Als je geen cookies wilt, pas dan je instellingen aan of verwijder de cookies. Als je cookies uitschakelt werkt het Jobner platform misschien minder goed.

WAT ZIJN COOKIES EN WAAROM ZIJN ZE NODIG?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je het Jobner platform gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie in de bestandjes worden teruggehaald. Dan hoef je dus niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe het Jobner platform wordt gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.

WELKE COOKIES EN TECHNIEKEN GEBRUIKEN WIJ?

Jobner gebruikt standaard technieken die voor vrijwel geheel het Jobner platform wordt gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat een systeem informatie kan verzamelen en opslaan.

De cookies die het Jobner platform gebruikt zijn:

Naam: Google Analytics
Beschrijving: Jobner maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers het Jobner platform gebruikt en hoe effectief de Adwords-advertenties van Jobner bij Google zoekresultaatpaginas zijn.

Sociale media en overige cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op sociale media. Dat kan via de links en buttons op het Jobner platform.

Naam: User Guiding

Beschrijving: User Guiding maakt het mogelijk dat wij het Jobner platform op een zo duidelijk mogelijke manier aan je uit kunnen leggen

User Guiding

Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?

Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Je kunt ook instellen dat de browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN COMMUNICATIE:

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen via e-mail: info@jobner.nl